Ruby ejercicio 9 next


#1https://www.codecademy.com/courses/ruby-beginner-en-otqt7/2/2


En el cuadro de resultado comienza en 19, independientemente si el if para saber si el numero es par o impar.


i = 20
loop do
  i -= 1
  next if i % 2 == 0 
    print i
    break if i <= 0
end.


#2

    next if i != 0

will skip the odds numbers.

se saltará los números de probabilidades.


#3

i = 20
loop do
i -= 1
next if i % 2 == 1
print "#{i}"
break if i <= 0
end