Overenginered but working racehorse drinking game

I have created a racehorse game! It is in Danish but the rules are quite simple. You pick a racehorse H, R, K or S and you bet “sips” on who wins. If your racehorse loses you have to drink half of the sips that you betted. I’m sure you could make this a bit less overenginered, but it is my first project :sweat_smile: I will gladly take any feedback!

from time import sleep
from random import randint

print("""
            """)
print("Velkommen til væddeløb!")
print("""
----------------------------------------------------------
    """)
print("""Regler til drukspillet: Hver spiller får lov til at satse på en af fire vædeløbsheste: Hjerter, Spar, Ruder og Kløver.

Hver skal spiller skal vælge et antal slurke der satses på at en vædeløbshest, kommer først i mål. 

Hvis din vædeløbshest vinder, må du dele det antal slurke ud.

Hvis din vedeløbshest taber, skal du til gengæld drikke halvdelen af det antal slurke du satsede.""")           
print("""
----------------------------------------------------------
    """)

sleep(2)

print("Start med at indtast hvem der spiller")
print("""
            """)

sleep(2)

SpillerEtNavn = input("Hvad hedder spiller 1? ")
print("""
    """)
SpillerToNavn = input("Hvad hedder spiller 2? ")
print("""
    """)
SpillerTreNavn = input("Hvad hedder spiller 3? ")
print("""
    """)
SpillerFireNavn = input("Hvad hedder spiller 4? ")

print("""
----------------------------------------------------------
    """)

print("""TAST "H" for at vælge hjerte, TAST "R" for at vælge ruder, TAST "K" for at vælge kløver, TAST "S" for at vælge spar""")

print("""
----------------------------------------------------------

    """)


#Spiller 1 loop

while True:
        try:
            ValgEt = input("Vælg H, R, K eller S " + SpillerEtNavn + " " )
            if ValgEt == "H":
                sleep(0.5)
                print("""
            """)
                print("Du har valgt Hjerter")
                print("""
            """)
                break
            elif ValgEt == "R":
                sleep(0.5)
                print("""
            """)
                print("Du har valgt Ruder")
                print("""
            """)
                break
            elif ValgEt == "K":
                sleep(0.5)
                print("""
            """)
                print("Du har valgt Kløver")
                print("""
            """)
                break
            elif ValgEt == "S":
                sleep(0.5)
                print("""
            """)
                print("Du har valgt Spar")
                print("""
            """)
                break
            else:  
                sleep(0.5)
                print("""

            """)
                print("Du skal vælge H, R, K eller S")
            print("""

            """)
        except ValueError:
            print("Du skal vælge H, R, K eller S")
            print("""
            """)
            sleep(1)
        continue

while True:
        try:  
            SatsningEt = int(input("Hvor mange slurke satser du " + SpillerEtNavn + "? "))
            break
        except ValueError:
            print("Du skal vælge et tal")
            print("""
            """)
            sleep(1)
        continue

sleep(0.5)
print("""
            """)
print("Du har satset: " + str(SatsningEt) + " slurk(e)")
print("""
            """)

#Spiller 2 loop

while True:
        try:
            ValgTo = input("Vælg H, R, K eller S " + SpillerToNavn + " " )
            if ValgTo == "H":
                sleep(0.5)
                print("""
            """)
                print("Du har valgt Hjerter")
                print("""
            """)
                break
            elif ValgTo == "R":
                sleep(0.5)
                print("""
            """)
                print("Du har valgt Ruder")
                print("""
            """)
                break
            elif ValgTo == "K":
                sleep(0.5)
                print("""
            """)
                print("Du har valgt Kløver")
                print("""
            """)
                break
            elif ValgTo == "S":
                sleep(0.5)
                print("""
            """)
                print("Du har valgt Spar")
                print("""
            """)
                break
            else:  
                sleep(0.5)
                print("""

            """)
                print("Du skal vælge H, R, K eller S")
            print("""

            """)
        except ValueError:
            print("Du skal vælge H, R, K eller S")
            print("""
            """)
            sleep(1)
        continue

while True:
        try:  
            SatsningTo = int(input("Hvor mange slurke satser du " + SpillerToNavn + "? "))
            if SatsningTo == int:
                print("Du har satset: " + str(SatsningTo) + " slurk(e)")
            break
        except ValueError:
            print("Du skal vælge et tal")
            print("""
            """)
            sleep(1)
        continue

sleep(0.5)
print("""
            """)
print("Du har satset: " + str(SatsningTo) + " slurk(e)")
print("""
            """)

#Spiller 3 loop

while True:
        try:
            ValgTre = input("Vælg H, R, K eller S " + SpillerTreNavn + " " )
            if ValgTre == "H":
                sleep(0.5)
                print("""
            """)
                print("Du har valgt Hjerter")
                print("""
            """)
                break
            elif ValgTre == "R":
                sleep(0.5)
                print("""
            """)
                print("Du har valgt Ruder")
                print("""
            """)
                break
            elif ValgTre == "K":
                sleep(0.5)
                print("""
            """)
                print("Du har valgt Kløver")
                print("""
            """)
                break
            elif ValgTre == "S":
                sleep(0.5)
                print("""
            """)
                print("Du har valgt Spar")
                print("""
            """)
                break
            else:  
                sleep(0.5)
                print("""

            """)
                print("Du skal vælge H, R, K eller S")
            print("""

            """)
        except ValueError:
            print("Du skal vælge H, R, K eller S")
            print("""
            """)
            sleep(1)
        continue

while True:
        try:  
            SatsningTre = int(input("Hvor mange slurke satser du " + SpillerTreNavn + "? "))
            if SatsningTre == int:
                print("Du har satset: " + str(SatsningTre) + " slurk(e)")
            break
        except ValueError:
            print("Du skal vælge et tal")
            print("""
            """)
            sleep(1)
        continue

sleep(0.5)
print("""
            """)
print("Du har satset: " + str(SatsningTre) + " slurk(e)")
print("""
            """)


#Spiller 4 loop

while True:
        try:
            ValgFire = input("Vælg H, R, K eller S " + SpillerFireNavn + " " )
            if ValgFire == "H":
                sleep(0.5)
                print("""
            """)
                print("Du har valgt Hjerter")
                print("""
            """)
                break
            elif ValgFire == "R":
                sleep(0.5)
                print("""
            """)
                print("Du har valgt Ruder")
                print("""
            """)
                break
            elif ValgFire == "K":
                sleep(0.5)
                print("""
            """)
                print("Du har valgt Kløver")
                print("""
            """)
                break
            elif ValgFire == "S":
                sleep(0.5)
                print("""
            """)
                print("Du har valgt Spar")
                print("""
            """)
                break
            else:  
                sleep(0.5)
                print("""

            """)
                print("Du skal vælge H, R, K eller S")
            print("""

            """)
        except ValueError:
            print("Du skal vælge H, R, K eller S")
            print("""
            """)
            sleep(1)
        continue

while True:
        try:  
            SatsningFire = int(input("Hvor mange slurke satser du " + SpillerFireNavn + "? "))
            if SatsningFire == int:
                print("Du har satset: " + str(SatsningFire) + " slurk(e)")
            break
        except ValueError:
            print("Du skal vælge et tal")
            print("""
            """)
            sleep(1)
        continue

sleep(0.5)
print("""
            """)
print("Du har satset: " + str(SatsningFire) + " slurk(e)")
print("""
            """)HjertePoints = 0
RuderPoints = 0
SparPoints = 0
KloverPoints = 0

HjerteTegn = []
RuderTegn = []
SparTegn = []
KloverTegn = []

VinderEt = ""
VinderTo = ""
VinderTre = ""
VinderFire = ""

sleep(2)

print("Så har alle afgivet deres bets")

sleep(2)

print("""
            """)

print("Væddeløbet starter nu:")

print("""
            """)
print("-----------------------------------------------------")
print("""
            """)

while HjertePoints != 6 and RuderPoints != 6 and SparPoints != 6 and KloverPoints != 6:
  RandomNumber = [50]
  for number in RandomNumber:
    if 39 <= number <= 52:
      HjertePoints += 1
      HjerteTegn.append("X")
    elif 26 <= number <= 38:
      RuderPoints += 1
      RuderTegn.append("X")
    elif 13 <= number <= 25:
      SparPoints += 1
      SparTegn.append("X")
    else:
      KloverPoints += 1
      KloverTegn.append("X")
    sleep(4)
    print("Hjerte")
    print(HjerteTegn)
    print("""
    """)
    print("Ruder")
    print(RuderTegn)
    print("""
    """)
    print("Spar")
    print(SparTegn)
    print("""
    """)
    print("Kløver")
    print(KloverTegn)
    print("""
    
    """)
    print("-----------------------------------------------------")
    print("""
    
    """)
    if RuderPoints == 6:
        print("Ruder vandt!")
        print("""
    """)
        if ValgEt == "R":
            sleep(1)
            print("""
    """)
            print(SpillerEtNavn + " må dele " + str(SatsningEt) + " ud")
            print("""
    """)
            VinderEt = SpillerEtNavn 
        if ValgTo == "R":
            sleep(1)
            print("""
    """)
            print(SpillerToNavn + " må dele " + str(SatsningTo) + " ud")
            print("""
    """)
            VinderTo = SpillerToNavn 
        if ValgTre == "R":
            sleep(1)
            print("""
    """)
            print(SpillerTreNavn + " må dele " + str(SatsningTre) + " ud")
            print("""
    """)
            VinderTre = SpillerTreNavn
        if ValgFire == "R":
            sleep(1)
            print("""
    """)
            print(SpillerFireNavn + " må dele " + str(SatsningFire) + " ud")
            print("""
    """)
            VinderFire = SpillerFireNavn
        elif ValgFire != "R" and ValgTre != "R" and ValgTo != "R" and ValgEt != "R":
            print("Ingen vindere denne gang")
    if KloverPoints == 6:
        print("Kløver vandt!")
        print("""
    """)
        if ValgEt == "K":
            sleep(1)
            print("""
    """)
            print(SpillerEtNavn + " må dele " + str(SatsningEt) + " ud")
            print("""
    """)
            VinderEt = SpillerEtNavn 
        if ValgTo == "K":
            sleep(1)
            print("""
    """)
            print(SpillerToNavn + " må dele " + str(SatsningTo) + " ud")
            print("""
    """)
            VinderTo = SpillerToNavn 
        if ValgTre == "K":
            sleep(1)
            print("""
    """)
            print(SpillerTreNavn + " må dele " + str(SatsningTre) + " ud")
            print("""
    """)
            VinderTre = SpillerTreNavn
        if ValgFire == "K":
            sleep(1)
            print("""
    """)
            print(SpillerFireNavn + " må dele " + str(SatsningFire) + " ud")
            print("""
    """)
            VinderFire = SpillerFireNavn
        elif ValgFire != "K" and ValgTre != "K" and ValgTo != "K" and ValgEt != "K":
            print("Ingen vindere denne gang")

    elif HjertePoints == 6:
        print("Hjerter vandt!")
        print("""
    """)
        if ValgEt == "H":
            sleep(1)
            print("""
    """)
            print(SpillerEtNavn + " må dele " + str(SatsningEt) + " ud")
            print("""
    """)
            VinderEt = SpillerEtNavn 
        if ValgTo == "H":
            sleep(1)
            print("""
    """)
            print(SpillerToNavn + " må dele " + str(SatsningTo) + " ud")
            print("""
    """)
            VinderTo = SpillerToNavn 
        if ValgTre == "H":
            sleep(1)
            print("""
    """)
            print(SpillerTreNavn + " må dele " + str(SatsningTre) + " ud")
            print("""
    """)
            VinderTre = SpillerTreNavn
        if ValgFire == "H":
            sleep(1)
            print("""
    """)
            print(SpillerFireNavn + " må dele " + str(SatsningFire) + " ud")
            print("""
    """)
            VinderFire = SpillerFireNavn
        elif ValgFire != "H" and ValgTre != "H" and ValgTo != "H" and ValgEt != "H":
            print("Ingen vindere denne gang")
    elif SparPoints == 6:
        print("Spar vandt!")
        print("""
    """)
        if ValgEt == "S":
            sleep(1)
            print("""
    """)
            print(SpillerEtNavn + " må dele " + str(SatsningEt) + " ud")
            VinderEt = SpillerEtNavn
        if ValgTo == "S":
            sleep(1)
            print("""
     """)
            
            print(SpillerToNavn + " må dele " + str(SatsningTo) + " ud")
            print("""
     """)
            VinderTo = SpillerToNavn 
        if ValgTre == "S":
            sleep(1)
            print("""
     """)
            print(SpillerTreNavn + " må dele " + str(SatsningTre) + " ud")
            print("""
    """)
            VinderTre = SpillerTreNavn
        if ValgFire == "S":
            sleep(1)
            print("""
    """)
            print(SpillerFireNavn + " må dele " + str(SatsningFire) + " ud")
            print("""
    """)
            VinderFire = SpillerFireNavn
        elif ValgFire != "S" and ValgTre != "S" and ValgTo != "S" and ValgEt != "S":
            print("""
    
    """)
            print("Ingen vindere denne gang")
            print("""
    
    """)
        break

sleep(1)

if VinderEt == SpillerEtNavn:

    print(SpillerEtNavn + " skal vælge, hvem der skal drikke " + str(SatsningEt) + " slurk(e)")
    print("""
    
    """)
    sleep(2)

    while True:
        try:  
            SlurkEt = int(input(SpillerToNavn + "? Tast 1  /" +
            SpillerTreNavn + "? Tast 2  /" +
            SpillerFireNavn + "? Tast 3  "))
            if SlurkEt == 1:
                sleep(2)
                print("""
    
    """)
                print(SpillerToNavn + " skal drikke " + str(SatsningEt) + " slurk(e)")
                print("""
    
    """)
                break
            if SlurkEt == 2:
                sleep(2)
                print("""
    
    """)
                print(SpillerTreNavn + " skal drikke " + str(SatsningEt) + " slurk(e)")
                print("""
    
    """)
                break
            if SlurkEt == 3:
                sleep(2)
                print("""
    
    """)
                print(SpillerFireNavn + " skal drikke " + str(SatsningEt) + " slurk(e)" )
                print("""
    
    """)
                break
            continue
        except ValueError:
            print("Du skal vælge et tal")
            print("""
            """)
            sleep(1)

sleep(1)

if VinderTo == SpillerToNavn:

    print(SpillerToNavn + " skal vælge, hvem der skal drikke " + str(SatsningTo) + " slurk(e)")
    print("""
    
    """)
    sleep(2)

    while True:
        try:  
            SlurkTo = int(input(SpillerEtNavn + "? Tast 1  /" +
            SpillerTreNavn + "? Tast 2  /" +
            SpillerFireNavn + "? Tast 3  "))
            if SlurkTo == 1:
                sleep(2)
                print("""
    
    """)
                print(SpillerEtNavn + " skal drikke " + str(SatsningTo) + " slurk(e)")
                print("""
    
    """)
                break
            if SlurkTo == 2:
                sleep(2)
                print("""
    
    """)
                print(SpillerTreNavn + " skal drikke " + str(SatsningTo) + " slurk(e)")
                print("""
    
    """)
                break
            if SlurkTo == 3:
                sleep(2)
                print("""
    
    """)
                print(SpillerFireNavn + " skal drikke " + str(SatsningTo) + " slurk(e)" )
                print("""
    
    """)
                break
            continue
        except ValueError:
            print("Du skal vælge et tal")
            print("""
            """)
            sleep(1)

sleep(1)
  
if VinderTre == SpillerTreNavn:

    print(SpillerTreNavn + " skal vælge, hvem der skal drikke " + str(SatsningTre) + " slurk(e)")
    print("""
    
    """)
    sleep(2)

    while True:
        try:  
            SlurkTre = int(input(SpillerEtNavn + "? Tast 1  /" +
            SpillerToNavn + "? Tast 2  /" +
            SpillerFireNavn + "? Tast 3  "))
            if SlurkTre == 1:
                sleep(2)
                print("""
    
    """)
                print(SpillerEtNavn + " skal drikke " + str(SatsningTre) + " slurk(e)")
                print("""
    
    """)
                break
            if SlurkTre == 2:
                sleep(2)
                print("""
    
    """)
                print(SpillerToNavn + " skal drikke " + str(SatsningTre) + " slurk(e)")
                print("""
    
    """)
                break
            if SlurkTre == 3:
                sleep(2)
                print("""
    
    """)
                print(SpillerFireNavn + " skal drikke " + str(SatsningTre) + " slurk(e)" )
                print("""
    
    """)
                break
            continue
        except ValueError:
            print("Du skal vælge et tal")
            print("""
            """)
            sleep(1)
        

sleep(1)

if VinderFire == SpillerFireNavn:

    print(SpillerFireNavn + " skal vælge, hvem der skal drikke " + str(SatsningFire) + " slurk(e)")
    print("""
    
    """)
    sleep(2)

    while True:
        try:  
            SlurkFire = int(input(SpillerEtNavn + "? Tast 1  /" +
            SpillerToNavn + "? Tast 2  /" +
            SpillerTreNavn + "? Tast 3  "))
            if SlurkFire == 1:
                sleep(2)
                print("""
    
    """)
                print(SpillerEtNavn + " skal drikke " + str(SatsningFire) + " slurk(e)")
                print("""
    
    """)
                break
            if SlurkFire == 2:
                sleep(2)
                print("""
    
    """)
                print(SpillerToNavn + " skal drikke " + str(SatsningFire) + " slurk(e)")
                print("""
    
    """)
                break
            if SlurkFire == 3:
                sleep(2)
                print("""
    
    """)
                print(SpillerTreNavn + " skal drikke " + str(SatsningFire) + " slurk(e)" )
                print("""
    
    """)
                break
            continue
        except ValueError:
            print("Du skal vælge et tal")
            print("""
            """)
            sleep(1)
        

sleep(1)

print("""
            """)

print("STRAFRUNDE: Alle der tabte skal drikke halvdelen af de slurke de satsede.")

print("""
            """)
sleep(3)

if VinderEt != SpillerEtNavn:
    sleep(2)
    print(SpillerEtNavn + " skal drikke " + str(SatsningEt/2) + " slurk(e)")
    print("""
            """)
if VinderTo != SpillerToNavn:
    sleep(2)
    print(SpillerToNavn + " skal drikke " + str(SatsningTo/2) + " slurk(e)")
    print("""
            """)
if VinderTre != SpillerTreNavn:
    sleep(2)
    print(SpillerTreNavn + " skal drikke " + str(SatsningTre/2) + " slurk(e)")
    print("""
            """)
if VinderFire != SpillerFireNavn:
    sleep(2)
    print(SpillerFireNavn + " skal drikke " + str(SatsningFire/2) + " slurk(e)")
    print("""
            """)
else:
    sleep(2)
    print("Alle har vundet!")