Just a html question

could somebody help me:
i have a code for school and i want a line under my name (Chris Scholten) could someone help me

<head>
	<title>
		Intake opdracht
	</title>

</head>
<body>

<center><h1>Chris Scholten</h1>
<p>Dit is mijn intake opdracht voor de opleiding ICT applicatie- en mediaontwikkelaar</p></center>


</body>

Hey @sgt_3dboss to underline you just use ` so just to edit your code:

Your Code:

Change to
<h1><u>Chris Scholten</u></h1>

Hope it Helped! If it didnt Please reply saying so

`

Hi Sgt,

text-decoration: underline; will do that.

You shouldn’t use <center>, because it’s outdated.

thank you very much it worked :smiley:

why is center outdated? its HTML5 right?
could you edit my code to let me see what u mean?

how is this?

<head>
	<title>
		Intake opdracht
	</title>

</head>
<body>

<center><h1><u>Chris Scholte</u></h1>
<p>Dit is mijn intake opdracht voor de opleiding ICT applicatie- en mediaontwikkelaar</p></center>

<h2>Persoonlijke informatie</h2>
<p>Ik ben Chris Scholten en ik ben 15 jaar oud. Ik ben geboren en woonachtig in Deventer. Ik ben op 16 Augustus geboren. Ik heb een Nederlandse nationaliteit.</p>

<h2>Opleiding.</h2>
<p>Ik heb op de basisschool 'De Windroos' gezeten. Ik ben daarna naar het stormink gegaan en heb ik een HAVO/VWO opleiding gedaan. Het jaar daarna ben ik naar Ambelt Deventer gegaan en daar heb ik een MAVO opleiding gevolgd. Ik volg mijn huidige opleiding nu op het Hoenderloo College. Ik volg daar een MAVO techniek, het 4e jaar, opleiding.</p>

<h2>Hobby's.</h2>
<p>In mijn vrije tijd ben ik bezig met: Coderen, Schaken en Gamen. Ik vind het leuk om te leren coderen want als gamer heb ik veel ideeën over het maken van nieuwe games, dus ik wil het leren om uiteindelijk zelf ook games te bedenken en ontwikkelen.</p>

<h2>Werkhouding.</h2>
<p>Ik heb een actieve werkhouding bij het maken van school werk, maar ik raak snel afgeleid. Ik leer snel, makkelijk en let goed op bij de uitleg / les.</p>

</body>

Yes, it’s outdated.

Instead of <center> use CSS to center images:

h1 {
  text-align: center;
  text-decoration: underline;
}

yeha i know but the only think i may use is HTML5. (nothing else)

Put the CSS in some <style>...</style> tags, like this:

<style>
h1 {
  text-align: center;
  text-decoration: underline;
}
</style>

thanks but the paragraph under it must be centerd to

<style>
h1, h2, p {
  text-align: center;
  text-decoration: underline;
}
</style>

okay thanks it is very helpfull :smiley:

how to add these 2 togheter? ( i removed the < AND THE >)
h1 style=“color:black”>Chris Scholten
h1 style=“font-family:Comic Sans MS”>Chris Scholten

never mind i already figured it out :smile:

did you get this?

<h1 style="color: black; font-family: Comic Sans MS">...</h1>

@sgt_3dboss any other problems

its al okay now i think thanks i hope the teachers like it to

voeg what kleur toe (add some color), makes it nicer to look at

ja ik hb een achtergrond van licht grijs en de hoofdstukken zijn donkerder zwart dan de rest
(dit is de code)
< br > betekent break ( regel afbreken en de volgende beginnen )

<head>
	<title>
		Intake opdracht
	</title>

</head>

<body style="background-color:#f2f2f2">

<center><u><h1 style="font-family:Comic Sans MS">Chris Scholten.</h1></u>
<p>Dit is mijn intake opdracht voor de opleiding ICT applicatie- en<br>mediaontwikkelaar.</p></center>

<h2 style="color: black; font-family:Comic Sans MS"></h2>
<p style="color: #1a1a1a; font-family: Century Schoolbook"><br><br>.</p>

<h2 style="color: black; font-family:Comic Sans MS"></h2>
<p style="color: #1a1a1a; font-family: Century Schoolbook"><br><br><br><br></p>

<h2 style="color: black; font-family:Comic Sans MS"></h2>
<p style="color: #1a1a1a; font-family: Century Schoolbook"><br><br><br>.</p>

<h2 style="color: black; font-family:Comic Sans MS"></h2>
<p style="color: #1a1a1a; font-family: Century Schoolbook"><br></p>

</body>

we told you to get rid of the center tags (you can use style="text-align: center" just like you did with the color, and the <u></u> should be inside the heading (h1) or you can use the style attribute (property is text-decoration and value is underline)