Chore Door, at the last step i can't open the doors anymore they are stuck at closedDoorPath.... Please Help

chore bot lesson

let doorImage1 = document.getElementById('door1');

let doorImage2 = document.getElementById('door2');

let doorImage3 = document.getElementById('door3');

let botDoorPath = 'https://s3.amazonaws.com/codecademy-content/projects/chore-door/images/robot.svg';

let beachDoorPath = 'https://s3.amazonaws.com/codecademy-content/projects/chore-door/images/beach.svg';

let spaceDoorPath = 'https://s3.amazonaws.com/codecademy-content/projects/chore-door/images/space.svg';

let numClosedDoors = 3
let openDoor1;
let openDoor2;
let openDoor3;
let currentlyPlaying = true;

let startButton = document.getElementById('start')


let closedDoorPath = 'https://s3.amazonaws.com/codecademy-content/projects/chore-door/images/closed_door.svg'

const isBot = (door) => {
 if(door.src === botDoorPath){
  return true;
 } else {
  return false;
 }
}

const isClicked = (door) => {
 if (door.src === closedDoorPath){
  return false;
  } else {
  return true;
 }
}

const playDoor = (door) => {
 numClosedDoors --;
 if (numClosedDoors === 0){
 gameOver('win');
 } else if (isBot(door)) {
  gameOver('lose');
 }
}


const randomChoreDoorGenerator = () => {
 const choreDoor = Math.floor(Math.random() * numClosedDoors);
 if (choreDoor === 0) {
   openDoor1 = botDoorPath;
   openDoor2 = spaceDoorPath;
   openDoor3 = beachDoorPath;
 } else if (choreDoor === 1){
   openDoor2 = botDoorPath;
   openDoor3 = spaceDoorPath;
   openDoor1 = beachDoorPath;
 } else if (choreDoor === 2){
  openDoor3 = botDoorPath;
  openDoor1 = spaceDoorpath;
  openDoor2 = beachDoorPath;
 }
}

doorImage1.onclick = () => {
 if(currentlyPlaying && !isClicked(doorImage1)){
 doorImage1.src = openDoor1;
 playDoor(doorImage1);
 }
}

doorImage2.onclick = () => {

 if(currentlyPlaying && !isClicked(doorImage2)){
 doorImage2.src = openDoor2;
 playDoor(doorImage2);
 }
}

doorImage3.onclick = () => {
 if(currentlyPlaying && !isClicked(doorImage3)){
 doorImage3.src = openDoor3;
 playDoor(doorImage3);
 }
}

startButton.onclick = () => {
 startRound();
}

const startRound = () => {

 doorImage1 = closedDoorPath;
 doorImage2 = closedDoorPath;
 doorImage3 = closedDoorPath;
 numClosedDoors = 3;
 currentlyPlaying = true;
 startButton.innerHTML = 'Good luck';
 randomChoreDoorGenerator();

}const gameOver = (status) => {

 if(status==='win'){
  startButton.innerHTML = 'You win! Play again?';
 } else {
  startButton.innerHTML = 'Game over! Play again?';
 }
 currentlyPlaying = false;
}

startRound();